Escriu o selecciona una ubicació

Els testimonis de Jehovà estem per tota la terra

Aruba

Dades generals de Aruba

  • Habitants: 107.000
  • Evangelitzadors: 1.103
  • Congregacions: 14
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 99