Dades generals de Aruba

  • Habitants: 106.000
  • Evangelitzadors: 1.080
  • Congregacions: 14
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 98