Escriu o selecciona una ubicació

Els testimonis de Jehovà estem per tota la terra

Anguilla

Dades generals de Anguilla

  • Habitants: 15.000
  • Evangelitzadors: 65
  • Congregacions: 1
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 268