Salta al contingut

Per què no li diuen església als seus llocs de reunió?

Per què no li diuen església als seus llocs de reunió?

 La paraula grega que algunes voltes es traduïx a la Bíblia per “església” es referix a un grup de fidels, no a un lloc de reunió.

 Per exemple, quan l’apòstol Pau va escriure als cristians de Roma, va saludar un matrimoni que els deien Àquila i Priscil·la, i va afegir: “Saludeu també l’església que es reuneix a casa d’ells” (Romans 16:5). Òbviament Pau no estava saludant un edifici; més bé, estava saludant un grup de persones, és a dir, la congregació que es reunia a eixa casa. a

 Per això, en comptes de dir església al lloc on ens reunim, li diem simplement Sala de Reunions.

Què es fa a les reunions dels Testimonis de Jehovà?

 Per tot el món, molta gent assistix a les nostres reunions cada setmana.

  •   Estes sales estan dissenyades per a este propòsit.

  •   Ens reunim per a alabar Jehovà, el Déu de la Bíblia, i per a donar testimoni d’ell (Èxode 3:14; Isaïes 43:12).

  •   També ens reunim per a deprendre més sobre el Regne de Déu, del que tant va parlar Jesús (Mateu 6:9, 10; 24:14; Lluc 4:43).

 T’agradaria vore com són les reunions dels Testimonis de Jehovà? Busca quina Sala de Reunions et queda més a prop i fes-nos una visita. Estàs invitat!

a Trobaràs exemples pareguts a 1 Corintis 16:19; Colossencs 4:15 i Filèmo 2.