Salta al contingut

Tenen els testimonis de Jehovà un clero? Cobren un sou?

Tenen els testimonis de Jehovà un clero? Cobren un sou?

 Tal com els cristians del segle I, els Testimonis de Jehovà no tenen un clero. Tots els Testimonis batejats són ordenats ministres i participen en una obra educativa bíblica. A cada congregació, d’unes cent persones aproximadament, hi ha hòmens madurs en sentit espiritual que servixen de responsables (Titus 1:5). Ningú cobra pel que fa.