Salta al contingut

Tenen els Testimonis de Jehovà la seua pròpia Bíblia?

Tenen els Testimonis de Jehovà la seua pròpia Bíblia?

 Els Testimonis de Jehovà hem utilitzat diferents traduccions en el nostre estudi de la Bíblia. Tot i això, preferim usar la Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (en les llengües en les quals està disponible) perquè utilitza el nom de Déu, és exacta i és fàcil d’entendre.

  •   Usa el nom de Déu. Alguns editors de la Bíblia no han reconegut el seu Autor. Per exemple, una traducció de la Bíblia menciona el nom de més de 70 persones que d’alguna manera van contribuir a la seua producció. Però, eixa mateixa Bíblia ha eliminat per complet el nom del seu Autor: Jehovà.

     En contrast, la Traducción del Nuevo Mundo ha restaurat el nom de Déu en els milers de llocs on estava en el text original i, a més, el comité que ha fet la traducció es manté en l’anonimat.

  •   És exacta. No totes les traduccions bíbliques s’adherixen al missatge original de les Escriptures. Per exemple, una Bíblia traduïx el text de Mateu 7:13 de la següent manera: «Entreu per la porta estreta, perquè la porta que conduïx a l’infern és ampla i pel seu camí és fàcil d’anar». No obstant, el text original utilitzava el terme «destrucció» i no «infern». Tal vegada, els traductors van inserir la paraula «infern» perquè creien que els malfactors serien turmentats per sempre en un infern de foc. Però esta idea no és bíblica. Així doncs, la Traducción del Nuevo Mundo traduïx de manera exacta l’expressió com que eixa porta ampla «conduïx a la destrucció».

  •   És fàcil d’entendre. Una bona traducció no sols ha de ser exacta, sinó també fàcil d’entendre. Trobem un exemple en Romans 12:11 on l’apòstol Pau va usar una expressió que significa literalment «l’esperit bull». Ja que esta expressió no tindria sentit en els nostres dies, la Traducción del Nuevo Mundo traduïx este versicle de manera que siga fàcil d’entendre. Diu que els cristians haurien de «fulgurar en l’esperit».

 A més d’usar el nom de Déu, de ser exacta i fàcil d’entendre, la Traducción del Nuevo Mundo té una altra característica que la fa única: es distribuïx de manera gratuïta. Com a resultat, milions de persones poden llegir-la en la seua llengua materna, fins i tot aquells que no poden comprar-se’n una.