Salta al contingut

Cobren el delme els Testimonis de Jehovà?

Cobren el delme els Testimonis de Jehovà?

 La resposta és no. Els Testimonis de Jehovà no cobrem el delme. La nostra obra es finança per mitjà de donacions voluntàries anònimes. Què és el delme, i per què no el cobrem els Testimonis de Jehovà?

 El delme consistia en contribuir la dècima part del que algú posseïa. Este manament formava part de la Llei que Déu va donar a la nació d’Israel. Hui en dia, aquella Llei i el manament “de recollir el delme” ja no apliquen als cristians (Hebreus 7:5, 18; Colossencs 2:13, 14).

 En comptes de donar el delme obligatòriament, els Testimonis de Jehovà imitem els cristians del segle I i donem suport a la nostra predicació de dos maneres: predicant i ensenyant a la gent sense cobrar res i fent donacions voluntàries.

 Aixina seguim el manament que dóna la Bíblia als cristians: “Que cadascú done allò que de cor ha decidit, no de mala gana ni per força, perquè Déu estima el qui dóna amb alegria” (2 Corintis 9:7).