Salta al contingut

A què destinen les donacions els testimonis de Jehovà?

A què destinen les donacions els testimonis de Jehovà?

 Utilitzem les donacions per a donar suport a les activitats de caràcter religiós i humanitari de la nostra organització. Realitzem estes labors com a part essencial de la nostra obra, que consistix en ajudar la gent a fer-se deixebles de Jesucrist (Mateu 28:19, 20).

 Les donacions no s’usen per a enriquir ningú, tampoc per a pagar a pastors o a ministres religiosos. Els testimonis de Jehovà no cobren res per anar de porta en porta. Els qui coŀlaboren en les nostres sucursals i en la central mundial, inclosos els membres de la Junta Directiva, són voluntaris no remunerats d’un orde religiós.

Algunes de les nostres activitats

  •   Publicacions: Traduïm, imprimim, enviem i distribuïm cada any milions de bíblies i altres publicacions cristianes de manera totalment gratuïta. Igualment, el lloc web jw.org i l’aplicació JW Library fan disponibles les nostres publicacions digitals debades i sense publicitat.

  •   Construcció i manteniment: Construïm i mantenim llocs d’adoració modestos per tot el món per a que les nostres congregacions tinguen on reunir-se i adorar a Déu. També ho fem amb sucursals i oficines de traducció. La major part d’este treball el fan voluntaris, cosa que ajuda a reduir els gastos.

  •   Administració: Les activitats en la nostra central mundial, les sucursals i les oficines de traducció, així com les activitats dels ministres itinerants, se sufraguen per mitjà de donacions fetes a la nostra obra mundial.

  •   Predicació: Els Testimonis no cobrem per predicar les bones notícies o ensenyar «la paraula de Déu» (2 Corintis 2:17). No obstant, igual que els cristians del segle I, ajudem alguns ministres capacitats i seleccionats per a dedicar la major part del seu temps a activitats relacionades amb la predicació proveint-los una vivenda modesta i suplint les seues necessitats bàsiques (Filipencs 4:16, 17; 1 Timoteu 5:17, 18).

  •   Ensenyança: Els gastos de les nostres assemblees es cobrixen per mitjà de donacions voluntàries. A més, produïm àudios i vídeos basats en la Bíblia. També impartim cursos que capaciten ancians i ministres a temps complet per a que siguen més eficients en les seues assignacions.

  •   Treballs de socors: Proveïm aliment, aigua i allotjament als qui han patit desastres naturals o provocats per l’home. Este treball humanitari beneficia tant «als qui formen la família dels creients», o germans en la fe, com als qui no són Testimonis (Gàlates 6:10).