Breu resum del llibre bíblic de Job, un relat que aprofundix el que sabem sobre la sobirania universal.