El ministeri del Regne indica els temes que s’estudiaran en les reunions dels Testimonis de Jehovà: l’Estudi Bíblic de Congregació, l’Escola Bíblica per a la Predicació i la Capacitació per Servir Déu.

Nota: Alguns articles de l’edició impresa poden diferir de l’edició electrònica.