Nepal

Togo

Regne Unit

Els Testimonis editem i distribuïm cada any centenars de milions de bíblies i altres publicacions gratuïtament. Construïm i conservem en bon estat sales de reunions i sucursals. Mantenim milers de betelites i missioners, i també donem material de socors quan passa un desastre. Per tant, potser et preguntes: “D’on ixen els diners?”.

No demanem el delme ni passem el platet. Encara que el cost de la nostra obra d’evangelitzar és elevat, no demanem diners. Fa més d’un segle, el segon número de La Atalaya (en anglés) va dir que estem convençuts del suport de Jehovà i, per tant, “mai mendicarem ni demanarem el suport dels hòmens”. I mai ho hem fet! (Mateu 10:8.)

Es finança amb donacions voluntàries. Molta gent aprecia la nostra labor d’educació bíblica i ho demostra fent donacions. Per tota la Terra, els mateixos Testimonis donem desinteressadament del nostre temps, energies i recursos per fer la voluntat de Déu (1 Cròniques 29:9). A les sales de reunions i d’assemblees hi ha caixes de contribucions on tots aquells que volen poden fer les seues donacions. O també es poden fer donancions des de la nostra pàgina web, jw.org. La majoria d’estes contribucions vénen de gent amb pocs diners, com la viuda pobra a la qual Jesús va alabar per contribuir dos monedetes a l’arca de la tresoreria del temple (Lluc 21:1-4). Per tant, de forma regular, cadascú pot posar “a part el que haja pogut estalviar” segons “allò que de cor ha decidit” (1 Corintis 16:2; 2 Corintis 9:7).

Estem convençuts que Jehovà continuarà tocant els cors d’aquells qui volen honrar-lo amb els seus “béns” per donar suport a l’obra del Regne, de forma que es complisca la Seua voluntat (Proverbis 3:9).

  • Què ens fa diferents de les altres religions?

  • En què s’utilitzen les contribucions voluntàries?