1 JEHOVÀ ELIMINARÀ LA MORT

«El darrer enemic destituït serà la mort.» (1 Corintis 15:26)

Com pot la Bíblia donar-nos verdader consol quan perdem a algun ser estimat?

 • 2 Corintis 1:3, 4

  Quan un membre de la família o un amic íntim mor, ens sentim apenats. La Bíblia pot donar-nos verdader consol.

 • Isaïes 25:8; 26:19

  Jehovà utilitzarà el seu poder per eliminar la mort per a sempre. Inclús tornarà la vida a aquells que han mort.

2 PODEM TINDRE FE EN LA RESURRECCIÓ

«Xiqueta. Alça’t.» (Marc 5:41)

Per què podem tindre fe en la resurrecció?

 • Joan 11:1-44

  Jesús va ressuscitar Llàtzer.

 • Marc 5:22-24, 35-42

  Jesús va ressuscitar una xiqueta.

 • Joan 11:41, 42

  Jesús podia ressuscitar gràcies al poder de Jehovà.

 • Joan 12:9-11

  Moltes persones van ser testimonis de la resurrecció que havia fet Jesús. Inclús, els seus enemics sabien que ell podia fer-ho.

3 JEHOVÀ TORNARÀ LA VIDA A MILIONS DE PERSONES

«Em cridaries, i jo et respondria, miraries amb afecte l’obra de les teues mans.» (Job 14:13-15)

Qui serà ressuscitat?

 • Joan 5:28, 29

  Tots els qui es troben a la memòria de Jehovà tornaran a la vida.

 • Fets 24:15

  Ressuscitaran persones justes i injustes.

 • Isaïes 40:26

  Jehovà sap el nom de cada estrela, aixina que també pot recordar fàcilment els detalls de tots aquells als qui ell tornarà a la vida.

4 ALGUNS SÓN RESSUSCITATS PER VIURE AL CEL

«Vaig a preparar-vos un lloc.» (Joan 14:2EVM)

Qui són els qui ressuscitaran per viure al cel?

 • 1 Pere 3:18 (NM)

  Jesús va ser el primer en ser ressuscitat i anar al cel.

 • Lluc 12:32

  Jesús va dir que només un nombre reduït dels seus deixebles ressuscitarien per anar al cel.

 • Apocalipsi 14:1

  Jehovà ha triat a 144.000 per viure al cel.