1 JEHOVÀ HA CREAT LA FAMÍLIA

«Per tot això, jo m’agenolle davant del Pare, de qui rep el nom tota família, tant al cel com a la terra.» (Efesis 3:14, 15)

Com pot ser feliç la teua família?

 • Gènesi 1:26-28

  Jehovà va crear la primera família.

 • Efesis 5:1, 2

  La clau per a tindre una família feliç consistix en imitar Jehovà i Jesús.

2 COM SER UN BON MARIT O UNA BONA MULLER

«Que cadascú estime la seua muller [...] i que la muller siga respectuosa amb el marit.» (Efesis 5:33)

Com s’han de tractar l’home i la dona?

 • Efesis 5:22-29

  L’espòs ha de cuidar la seua família. Ell deu d’estimar la seua dona i ella ha de recolzar les decisions que ell pren.

 • Colossencs 3:19; 1 Pere 3:4

  Han de ser amables i considerats l’un cap a l’altre.

 • 1 Pere 3:1, 2, 7

  El marit i la muller deuen honrar-se i respectar-se.

 • 1 Timoteu 5:8; Titus 2:4, 5

  El marit ha d’atendre les necessitats físiques de la família mentre que la dona s’esforça per atendre bé sa casa.

3 COM SER BONS PARES

«No irriteu els vostres fills: eduqueu-los i instruïu-los tal com faria el Senyor.» (Efesis 6:4)

Quina responsabilitat tenen els pares?

 • Deuteronomi 6:4-9; Proverbis 22:6

  Necessiteu dedicar temps per parlar als vostres fills sobre Jehovà. Comenceu quan són molt xicotets, amb paciència ajudeu-los individualment a fer-se amics de Jehovà.

 • 1 Pere 5:8

  Hi ha que ensenyar els fills a protegir-se de l’abús sexual i d’altres perills.

 • Jeremies 30:11; Hebreus 12:9-11

  S’ha de disciplinar els fills però no sʹha de fer amb violència o crueltat.

4 QUÈ DEMANA DÉU DELS FILLS?

«Fills, obeïu els vostres pares.» (Efesis 6:1)

Fills, per què heu d’obeir els vostres pares?