Jehovà li va prometre a Jacob que el protegiria de la mateixa manera que va protegir a Abraham i a Isaac. Jacob es va establir a la ciutat d’Haran, on es va casar, va tindre molts fills i es va fer molt ric.

Però amb el temps Jehovà li va dir a Jacob: «Torna a la terra on vas nàixer». Així que Jacob i la seua família mamprengueren el llarg viatge de tornada a casa. Durant el trajecte s’acostaren unes persones a Jacob i li digueren: «El teu germà Esaú ve cap a tu amb 400 hòmens». A Jacob li va fer molta por, perquè pensava que Esaú volia fer-los mal a ell i a la seua família. Per això, va orar a Jehovà per demanar-li que el protegira del seu germà. Al dia següent, Jacob li regalà a Esaú moltes ovelles, cabres, vaques, camells i burros.

Eixa nit, mentres Jacob estava a soles va vore un àngel, començà a lluitar amb ell i ho va fer durant tota la nit. Encara que es va fer mal, Jacob no es va donar per vençut. L’àngel li va dir: «Deixa’m anar». Però Jacob li va respondre: «No, no et deixaré anar fins que no m’hages beneït».

Finalment, l’àngel el va beneir. Ara Jacob sabia de veres que Jehovà no deixaria que Esaú li fera cap mal.

Eixe matí, Jacob va vore de lluny que el seu germà Esaú venia amb 400 hòmens, així que deixant arrere la seua família, anà cap  a ell i s’agenollà set vegades. Esaú va córrer cap al seu germà i l’abraçà. Els dos germans començaren a plorar i feren les paus. Creus que a Jehovà li va agradar la manera com Jacob va afrontar la situació?

Més tard, Esaú se’n tornà a sa casa i Jacob a la seua. Jacob va tindre 12 fills. Els seus noms eren: Rubén, Simeó, Leví, Judà, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Issacar, Zabuló, Josep i Benjamí. Jehovà va usar un d’estos, Josep, per salvar el Seu poble. Saps com? Ho descobriràs en la següent lliçó.

«Estimeu els vostres enemics, pregueu pels qui vos persegueixen. Així sereu fills del vostre Pare del cel» (Mateu 5:44, 45)