Jesús i els apòstols anaven cap a la muntanya de les Oliveres pel torrent de Cedró. Era mitjanit i la lluna estava plena. Quan van arribar al jardí de Getsemaní, Jesús els va dir: «Quedeu-vos ací i estigueu alerta». Llavors, Jesús va entrar un poquet dins del jardí i es va agenollar. Amb molta angoixa, li va orar a Jehovà: «Complix la teua voluntat». Després Jehovà va enviar un àngel per a animar-lo. Quan Jesús va tornar a on estaven els apòstols, en va trobar a tres dormint i els va dir: «Desperteu-vos! Ara no és moment de dormir. Ja ha arribat l’hora en la que he de ser entregat als meus enemics».

Al poquet, va arribar Judes guiant una multitud que portava espases i garrots. Ell sabia perfectament on podia trobar Jesús perquè a sovint anaven a eixe jardí. Judes havia dit als soldats que els ajudaria a identificar Jesús. Així que va anar cap a ell i li va dir: «Salutacions, Mestre», i a continuació el va besar. Llavors, Jesús li va dir: «Judes, em traïxes amb un bes?».

Jesús es va fer avant i va preguntar a la multitud: «A qui busqueu?». Ells li van contestar: «A Jesús de Natzaret». Aleshores els va respondre: «Sóc jo», i en seguida els hòmens es van fer arrere i van caure a terra. Una volta més, Jesús els va preguntar: «A qui busqueu?». I de nou, li van dir: «A Jesús de Natzaret». I Jesús els va contestar: «Vos he dit que sóc jo, deixeu que estos hòmens se’n vagen».

Quan Pere es va adonar del que estava passant, va traure una espasa i li va tallar l’orella a Malcus, un esclau del gran sacerdot. Però Jesús va tocar l’orella de l’home i el va curar. Després li va dir a Pere: «Torna l’espasa al seu lloc. Si lluites amb l’espasa, moriràs per l’espasa». Els soldats van agarrar  Jesús i li van nugar les mans, i els apòstols se’n van anar. Més tard, la multitud el va portar davant del gran sacerdot Annàs, el qual va interrogar Jesús i el va enviar a casa de Caifàs, qui ocupava el càrrec de gran sacerdot aquell any. Però, què va passar amb els apòstols?

«En el món passareu tribulacions, però tingueu confiança: jo he vençut el món» (Joan 16:33)