Hebreus 8:1

QUÈ IMPLICA: Ajudar l’auditori a seguir el discurs i deixar clar com es relaciona cada punt principal amb l’objectiu i el tema.

COM FER-HO:

  • Tin un objectiu. Pensa detingudament en la intenció del teu discurs, ja siga informar, convéncer o motivar els oients, i després desenrotlla la informació d’acord amb eixe objectiu. Assegura’t que tots els punts principals t’ajuden a aconseguir-ho.

  • Emfatitza el tema del teu discurs. Menciona el tema al llarg del discurs repetint les paraules clau del títol o utilitzant paraules sinònimes.

  • Destaca els punts principals de forma clara i senzilla. Selecciona només els punts que guarden relació amb el tema i que pugues ensenyar de manera eficaç en el temps assignat. Limita el número de punts principals, menciona’ls clarament, fes una pausa entre ells i passa d’un a l’altre amb fluïdesa.