1. On hauríem d’anar en busca de poder i valentia? (Js 1:9; Sl 68:36 [v. 35 en altres bíblies])

  2. Com podem continuar cultivant una fe forta? (He 11:6)

  3. Per què podem estar segurs que l’obra que ens ha encomanat Jehovà tindrà bon resultat? (Ag 2:4-9)

  4.   Com ens dóna forces Jehovà quan passem per proves difícils? (Sl 18:7, 31 [vv. 6, 30 en altres bíblies]; Col 4:10, 11)

  5. Què ajudarà els jóvens i els matrimonis a defendre la sobirania de Jehovà? (Mt 22:37, 39)

  6. Com podem mantindre’ns «ferms en la fe» i tindre més «coratge»? (1Co 16:13; Rm 15:5; He 5:11–6:1; 12:16, 17)