VISUALITZA

8 de nissan (dissabte)

POSTA DE SOL (El dies jueus comencen i acaben amb la posta de sol)

 • Jesús arriba a Betània sis dies abans de la Pasqua

EIXIDA DE SOL

POSTA DE SOL

 9 de nissan

POSTA DE SOL

 • Sopa amb Simó el Leprós

 • Maria derrama perfum de nard sobre Jesús

 • Alguns jueus vénen a vore Jesús i Llàtzer

EIXIDA DE SOL

 • Jesús entra triomfalment a Jerusalem

 • Ensenya en el temple

POSTA DE SOL

10 de nissan

POSTA DE SOL

 • Passa la nit a Betània

EIXIDA DE SOL

 • Ix de bon matí cap a Jerusalem

 • Expulsa els venedors del temple

 • Jehovà parla des del cel

POSTA DE SOL

11 de nissan

POSTA DE SOL

EIXIDA DE SOL

 • Ensenya en el temple amb iŀlustracions

 • Condemna els fariseus

 • La donació de la viuda pobra

 • A la muntanya de les Oliveres, prediu la caiguda de Jerusalem i la senyal de la seua futura presència

POSTA DE SOL