4:6-26, 39-41

Què va permetre a Jesús predicar informalment?

  • 4:7. Jesús va començar la conversació demanant-li aigua en lloc de parlar directament sobre el Regne o identificar-se com el Messies.

  • 4:9. No va prejutjar la samaritana per la seua nacionalitat.

  • 4:9, 12. Quan la samaritana va plantejar punts polèmics, Jesús va tornar al tema del que estaven parlant (cf-AN 77 § 3).

  • 4:10. Va iniciar la conversació amb una iŀlustració que seria coneguda per a la samaritana.

  • 4:16-19. Encara que portava una vida immoral, Jesús la va tractar amb dignitat.

Com mostra este relat la importància de predicar informalment?