13:5, 12-15

Al llavar els peus dels seus apòstols, Jesús els va ensenyar a ser humils i a realitzar treballs senzills a favor dels seus germans.

Com puc mostrar humiltat quan...

  • ... sorgixen diferències o desacords?

  • ... m’aconsellen o em corregixen?

  • ... participe en la neteja o el manteniment de la Sala de reunions?