Jehovà és digne de la nostra total confiança. El significat del seu nom reforça la nostra confiança en la capacitat que té de complir les seues promeses. L’oració és molt important perquè ens ajuda a confiar més en Ell. El capítol 3 del llibre de Proverbis ens assegura que Jehovà premiarà la nostra confiança, guiant-nos pel bon camí.

Un que es fia del seu propi saber...

3:5-7

  • ... pren decisions sense demanar amb antelació la guia de Jehovà

  • ... confia en si mateix o en la saviesa d’este món

Un que confia en Jehovà...

  • ... cultiva una estreta relació amb Ell per mitjà de l’estudi de la Bíblia, la meditació i l’oració

  • ... busca la Seua guia analitzant els principis bíblics abans de prendre decisions

QUINA COLUMNA DESCRIU MILLOR LA MANERA EN LA QUE PRENC DECISIONS?

PRIMER: Trie el que pense que és el millor per a mi

PRIMER: Busque la guia de Jehovà per mitjà de l’oració i l’estudi personal

SEGON: Demane a Jehovà que beneïsca la meua decisió

SEGON: Faig el que estiga d’acord amb els principis bíblic