A sovint les persones responen més ràpid al missatge del Regne quan l’escolten en la seua llengua materna. Tal volta per això, en el Pentecostés de l’any 33, Jehovà va fer possible que «jueus piadosos provinents de totes les nacions que hi ha davall del cel» escoltaren les bones notícies en la seua «llengua materna», encara que probablement parlaren una llengua comuna com l’hebreu o el grec (Fets 2:5, 8). Hui en dia en les zones multilingües, és possible que congregacions de diferents idiomes compartisquen el mateix territori. Com poden els publicadors d’estes congregacions coŀlaborar i evitar així predicar el territori amb massa freqüència?

  • Comunicació (Pr 15:22): Els responsables de la Predicació de les congregacions implicades haurien de parlar entre ells i trobar conjuntament un sistema eficient per a predicar les bones notícies. Si les congregacions d’idiomes no tenen molt de territori, potser desitgen que no prediquem les cases que formen part del seu territori. Però si el seu territori és molt extens i no el poden cobrir regularment, possiblement preferisquen que no passem per alt cap casa i que els informem si alguna persona ha mostrat interés (od-S 93 § 37). O tal volta ens demanen que els ajudem a trobar persones que parlen la llengua de la seua congregació i que els passem les adreces (km-S 7/12 5, quadro). Tin en compte que en alguns casos, pot ser que es parlen diferents idiomes en una mateixa casa. Tots els plans que es facen per a cobrir el territori haurien de complir amb les pertinents lleis de protecció de dades.

  • Coŀlaboració (Ef 4:16): Seguix amb deteniment qualsevol directriu que rebes del teu responsable de la Predicació. ¿Fas algun curset bíblic a algú que preferix fer-lo en un altre idioma que no siga el de la teua congregació? L’estudiant podria progressar més ràpid si passes el curset a la congregació o el grup més pròxim que parle eixa llengua.

  • Preparació (Pr 15:28; 16:1): Si l’amo de casa parla una altra llengua, fes tot el possible per predicar-li. Tenint en compte les llengües que es parlen al teu territori, podries preparar-te i baixar-te amb antelació traduccions de la Bíblia i vídeos en el teu dispositiu mòbil. També podries utilitzar l’aplicació JW Language per aprendre com se saluda en algunes llengües.