El capítol 31 de Proverbis conté un missatge rellevant per al rei Lemuel de part de sa mare. Ella li va donar savis consells per saber quines qualitats buscar en una dona capaç.

Una bona esposa és confiable

31:10-12

  • Dóna bones suggerències sobre decisions que afecten a la família sense deixar de respectar l’autoritat del seu marit.

  • El marit confia que prendrà decisions sàvies, i no cal que li demane permís en cada assumpte.

Una bona esposa és faenera

31:13-27

  • Aprén a estalviar i viu modestament, així la seua família té una bona alimentació i pot anar ben arreglada i amb la roba neta.

  • S’esforça molt i cuida de sa casa de nit i de dia.

Una bona esposa és espiritual

31:30

  • Tem Déu i cultiva una relació personal amb Ell.