Els Salms 52-59 mostren els sentiments que David va tindre quan va passar per proves molt dures en la seua vida. Tot i això, va confiar en Jehovà en eixos moments difícils (Sl 54:6; 55:23 [54:4; 55:22 en NM]). També va alabar Jehovà per les seues promeses (Sl 56:11 [v. 10 en NM]). Estem esforçant-nos per tindre eixa fe i confiança en Déu? Acudim a la seua Paraula en busca de guia quan passem per dificultats? (Pr 2:6.) Quins versicles de la Bíblia t’han ajudat quan...

  • has estat desanimat o deprimit?

  • has estat malalt?

  • altres t’han ofés?

  • has sigut perseguit?