El fullet Qui fa la voluntat de Jehovà? es va preparar per a que el considerem amb els estudiants al principi o al final de cada sessió del curs bíblic. * Les lliçons 1 a 4 tracten qui som els testimonis de Jehovà; les lliçons 5 a 14 expliquen què fem, és a dir, quines són les nostres activitats, i les lliçons 15 a 28 mostren com estem organitzats per fer la voluntat de Jehovà. Habitualment, és millor considerar les lliçons per orde, a menys que siga apropiat analitzar-ne una en particular. Cada lliçó ocupa una pàgina i es pot analitzar, normalment, en cinc o deu minutets.

  • Recalca la pregunta i títol de la lliçó.

  • Llegiu la lliçó junts, tot d’una o per paràgrafs.

  • Analitza què acabeu de llegir. Usa les preguntes de baix de la pàgina i les imatges. Llig i analitza les cites bíbliques que siguen apropiades. Destaca com els subtítols en negreta responen la pregunta del títol.

  • Si hi ha un quadret «Fes açò», llegiu-lo junts i anima l’estudiant a seguir la suggerència.

^ § 3 L’edició en línia és la versió més actualitzada del fullet.