1:8-10

L’administració de Jehovà és un programa que té com a objectiu unificar totes les Seues criatures inteŀligents.

  • S’encarrega de preparar els ungits per a viure en el cel amb Jesucrist, el seu Cap espiritual.

  • S’encarrega de preparar els qui viuran en la terra davall la governació del Regne Messiànic.

De quines maneres puc contribuir a la unitat de l’organització de Jehovà?