Maria va tindre una molt bona actitud de cor i Jehovà li va donar un privilegi incomparable.

1:38, 46-55

Com van mostrar les paraules de Maria...

  • la seua humiltat?

  • la seua profunda fe?

  • el seu coneixement de les Escriptures?

  • la seua estima per Jehovà?