Satanàs intenta corrompre els desitjos del nostre cor per trencar la nostra amistat amb Jehovà. Adapta les seues tàctiques a les inclinacions i circumstàncies de cada persona.

Quina arma poderosa va utilitzar Jesús per resistir les tres temptacions? (He 4:12; 1Jn 2:15, 16) Com podem imitar el seu exemple?

  • 4:1-4

    «Els desigs carnals»

  • 4:5-8

    «L’afany de posseir»

  • 4:9-12

    «Les ostentacions»