23:12, 16; 24:2, 5, 6, 10-21

Els jueus de Jerusalem «es comprometeren amb jurament» per assassinar a Pau (Fets 23:12). No obstant això, la voluntat de Jehovà era que Pau anara a Roma a predicar (Fets 23:11). Quan el nebot de Pau es va enterar, el va informar, evitant aixina que l’assassinaren (Fets 23:16). Què ens ensenya este relat sobre ...

  • ... els intents per impedir que es faça la voluntat de Déu?

  • ... els mitjans que Déu utilitza per a ajudar-nos?

  • ... el valor?