16:21-23

  • Encara que Pere va fer un comentari sense mala intenció, Jesús ràpidament va corregir la seua manera de pensar equivocada.

  • Jesús sabia que eixe no era el moment per a compadir-se de si mateix. Baixar la guàrdia en eixa situació tan crítica, era precisament el que Satanàs haguera volgut que fera Jesús.

16:24

Jesús va destacar tres coses que hem de fer per a permetre que la voluntat de Déu ens guie. De què es tracta?

  • Negar-te a tu mateix

  • Agarrar el teu pal de turment

  • Seguir Jesús