9:15, 16, 20-22

Saule va aplicar ràpidament el que havia aprés. Per què va reaccionar d’esta manera i altres no ho feren? Perquè era més temerós de Déu que dels hòmens i apreciava molt la misericòrdia que Crist li havia mostrat. Si estudies la Bíblia però encara no t’has batejat, actuaràs amb decisió respecte al que has aprés com ho va fer Saule?