13:12, 48; 14:1, 21, 22

A pesar de la forta oposició, Bernabé i Pau es van esforçar molt per ajudar els humils a abraçar el cristianisme

  • Van predicar a persones de tots els orígens.

  • Van animar els nous deixebles a «perseverar en la fe».