So 2: 2, 3

Per a que Jehovà ens salve del «dia de furor», hem de fer molt més que dedicar-nos a ell. Hem d’obeir les instruccions que Sofonies va donar als israelites.

  • Busca Jehovà: Mantín una relació càlida i personal amb Jehovà i la seua organització.

  • Busca «la bondat» i la justícia: Defén les normes justes de Jehovà.

  • Busca «la humilitat»: Obeïx humilment la voluntat de Jehovà i accepta la seua disciplina.

Com podria buscar a Jehovà, la justícia i la humilitat més plenament?