• Càntic 35 i oració

 • Paraules d’introducció. (3 min o menys)

TRESORS DE LA PARAULA DE DÉU

 • «Estigues disposat a perdonar»: (10 min)

  • Lc 23:34. Jesús va perdonar els soldats romans que el clavaren en el pal de turment (cl-AN 297 § 16).

  • Lc 23:43. Jesús va perdonar a un criminal (g-S 2/08 11 § 5, 6).

  • Lc 24:34. Jesús va perdonar a Pere (cl-AN 297, 298 § 17, 18).

 • Buscant joies en la Bíblia: (8 min)

  • Lc 23:31. A què s’estava referint aparentment Jesús en este versicle? (nwtsty nota d’estudi «quan l’arbre està viu, [...] quan s’assequi» de Lc 23:31)

  • Lc 23:33. Quines proves arqueològiques indiquen en les execucions que s’usaven claus per fixar una persona en un pal? (nwtsty multimèdia «Os d’un taló travessat amb un clau» de Lc 23:33)

  • Què has aprés sobre Jehovà en la lectura bíblica d’esta setmana?

  • Quines altres joies has trobat en la lectura d’esta setmana?

 • Lectura de la Bíblia: Lc 23:1-16. (4 min o menys)

MILLORA EN LA PREDICACIÓ

 • Segona revisita: Comença amb la conversació model. Després oferix una publicació de les Ferramentes per a ensenyar que siga útil per a l’amo de casa. (3 min o menys)

 • Tercera revisita: Tria un text bíblic i oferix una publicació d’estudi. (3 min o menys)

 • Curs bíblic: fg lliçó 4 § 3, 4. (6 min o menys)

VISQUEM COM A CRISTIANS