15:24-28

Als qui demostren ser fidels a Jehovà els espera un futur gloriós. Quan parlem amb entusiasme d’eixe futur, les promeses de Jehovà es graven en el nostre cor. De fet, l’apòstol Pau va animar els seus companys cristians a imaginar com seria la part final del regnat miŀlenari de Crist, quan Jehovà «serà tot en tots».

Quina promesa tens més iŀlusió que es complisca i per què?

Per què estàs convençut que les promeses de Déu es compliran?