2:5-12

Què aprenem d’este miracle?

  • Les malalties estan vinculades al pecat heretat.

  • Jesús té el poder per a perdonar els pecats i per a curar els malalts.

  • Per mitjà del Regne, Jesús eliminarà la imperfecció i les malalties per sempre.

Com em pot ajudar Marc 2:5-12 a suportar la meua malaltia?