Ja està disponible online l’edició d’estudi del llibre dels Fets de la Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras en anglés.

T’animem a llegir les notes d’estudi i a mirar les imatges i els vídeos nous. Per exemple, un vídeo mostra una reconstrucció de les ruïnes trobades a Cesarea, i un altre mostra una vista aèria de la ciutat actual de Betfagé, de la muntanya de les Oliveres i de Jerusalem.

Llig el llibre dels Fets.