Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

Escolta Déu totes les oracions?

Escolta Déu totes les oracions?

Déu convida a persones de tota classe a acostar-se a ell en oració. Però, escolta i accepta Déu totes les oracions?