Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

LLIÇÓ 9

Ús apropiat de mitjans visuals

Ús apropiat de mitjans visuals

Com pots usar imatges o altres mitjans visuals per ajudar els teus oients a captar els punts principals?