Vídeos del fullet Millora en la lectura i l’ensenyança

Cultiva les habilitats necessàries per a llegir i ensenyar en públic.

LLIÇÓ 1

Introducció eficaç

Com pots aconseguir que el teu auditori vullga escoltar el que has de dir-los?

LLIÇÓ 2

Naturalitat

Què pots fer per a que se senten a gust els teus oients?

LLIÇÓ 3

Ús de preguntes

Com pots usar les preguntes per tal de raonar amb els qui t’escolten, mantindre el seu interés i emfatitzar idees importants?

LLIÇÓ 4

Introducció adequada dels textos

Com pots preparar la ment dels teus oients per a que traguen el màxim profit dels textos bíblics que lliges?

LLIÇÓ 5

Lectura precisa

Quines són algunes claus per a llegir en veu alta exactament el que està escrit?

LLIÇÓ 6

Aplicar els textos clarament

Què has de fer quan lliges un text bíblic per a ajudar els oients a vore la connexió que hi ha entre el text i el punt que estàs tractant?

LLIÇÓ 7

Ser exacte i convincent

Com et pots assegurar de no distorsionar la veritat?

LLIÇÓ 8

Ensenyar amb exemples

Com pots ser eficient a l’hora d’utilitzar exemples, tal com ho va ser el Gran Mestre?

LLIÇÓ 9

Ús apropiat de mitjans visuals

Com pots usar imatges o altres mitjans visuals per ajudar els teus oients a captar els punts principals?

LLIÇÓ 10

Modulació

Com podem usar la modulació per a transmetre clarament les idees i despertar emocions en els oients?

LLIÇÓ 11

Entusiasme

Com pots mostrar entusiasme per a motivar els teus oients a actuar?

Aprén més

LLIBRES I FULLETS

Millora en la lectura i l’ensenyança

Esta publicació està dissenyada per a millorar les teues habilitats en la lectura pública i en les arts de comunicar i ensenyar.