Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

Qui salvarà el nostre planeta?

Qui salvarà el nostre planeta?

 Moltes persones estan preocupades per tot el mal que els humans estan causant a la terra i a la vida que hi ha en ella. Segons alguns experts en medi ambient, ara més que mai, les accions humanes estan posant en perill d’extinció algunes espècies i estan danyant la biodiversitat del planeta.

 Destruiran els humans la terra? O aconseguiran algun dia conviure amb la naturalesa?

Tindran èxit els esforços humans?

 Molts experts confien que els humans poden protegir la terra i viure en harmonia amb la naturalesa. Alguns investigadors diuen que, per a què els esforços humans donen bons resultats, s’haurien de fer canvis en moltes àrees i al mateix temps. Alguns d’estos canvis haurien d’incloure:

  •   Millorar la manera com la gent cuida de la terra, els boscos, els pantans i els oceans.

  •   Utilitzar diferents mètodes agrícoles i diferents fonts d’energia.

  •   Canviar els mètodes de producció i distribució de menjar per a què les persones consumisquen més vegetals. Fomentar la reducció en el consum de carn i peix per a evitar que es malgaste el menjar.

  •   Acceptar que tindre una bona qualitat de vida no depén de tindre cada volta més coses materials.

 Què penses? És realista esperar que els governs, les empreses o les persones coŀlaboren, com no ho han fet mai, en aconseguir estos objectius? Penses que serà possible que una societat marcada per la cobdícia, l’egoisme i que no pensa massa en el futur ho aconseguisca? (2 Timoteu 3:1-5).

Encara hi ha esperança

 La Bíblia ens promet un futur segur per al nostre planeta. En ella s’explica per què els esforços humans no són suficients per a salvar-lo. També descriu quin canvi serà necessari i com es durà a terme.

 Per què els esforços humans no seran suficients per a salvar el planeta. Jehovà a Déu va crear la terra i va donar els humans la responsabilitat de cuidar d’ella (Gènesi 1:28; 2:15). Ara bé, només podrien complir bé amb esta responsabilitat si seguien la guia de Déu i obeïen les seues instruccions (Proverbis 20:24). Però, en lloc d’això, li van girar l’esquena a Jehovà i van decidir viure sense la seua guia (Eclesiastés 7:29). I sense eixa guia, els sers humans no tenen la capacitat per a cuidar de la terra i, per tant, els seus esforços no donaran bons resultats (Proverbis 21:30; Jeremies 10:23).

 El canvi que fa falta. Déu no permetrà que els humans arruïnen el planeta (Apocalipsi 11:18). Tampoc ajudarà els governs i la societat humana que està fent mal al planeta a què siguen millors, en lloc d’això, els substituirà (Apocalipsi 21:1). Per esta raó, Jehovà declara: «Jo faig que tot siga nou» (Apocalipsi 21:5).

 Com serà possible eixe canvi. Jehovà substituirà els governs humans per un celestial, que s’anomena el Regne de Déu. Este govern, davall la direcció de Jesucrist, governarà sobre la terra (Daniel 2:44; Mateu 6:10).

 El Regne de Déu ensenyarà a les persones a viure d’acord amb les normes justes de Déu. Quan els humans reconeguen el seu Creador i seguisquen la seua guia, seran capaços de conviure amb la naturalesa (Isaïes 11:9). La Bíblia descriu com el govern de Déu capacitarà els seus ciutadans per a què puguen disfrutar d’una qualitat de vida exceŀlent, una vida que no farà mal al planeta. Este Regne farà lo següent:

 Podem esperar que el Regne de Déu faça estos canvis molt prompte. Per a més informació, llig l’article «¿Cuándo gobernará la Tierra el Reino de Dios?».

a Jehovà és el nom personal de Déu (Salm 83:19 [v. 18 TNM]).