Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

ESTIGUEM ALERTA!

La desorbitada inflació mundial | Què en diu la Bíblia?

La desorbitada inflació mundial | Què en diu la Bíblia?

 En un informe de juny de 2022, el president del Grup Banc Mundial advertix: «L’economia mundial torna a estar en perill. Esta volta afronta una inflació elevada i al mateix temps un creixement lent».

 El Fons Monetari Internacional assenyala: «El preu dels combustibles i dels aliments ha augmentat ràpidament i està afectant especialment la població vulnerable dels països més pobres».

 La Bíblia ens ajuda a comprendre per què estem experimentant problemes econòmics tan greus. També ens diu com afrontar-los i quina serà la solució definitiva.

L’augment dels preus durant «els últims dies»

  •   La Bíblia anomena l’època en què vivim «els últims dies» (2 Timoteu 3:1 TNM).

  •   Jesús va dir que este període de temps estaria marcat per «fets espantosos» (Lluc 21:11). La inflació desorbitada fa por. Molta gent està preocupada pel futur i no sap si podrà cobrir les necessitats de la seua família.

  •   El llibre d’Apocalipsi va predir l’augment del preu dels aliments que es produiria durant els nostres dies al dir: «Vaig sentir una veu [...] que deia: “El blat, a jornal el quilo! Tres quilos de civada, un jornal!”» (Apocalipsi 6:6, NT).

 Per a saber més sobre «els últims dies» i les profecies del llibre d’Apocalipsi, mira el vídeo El món ha canviat des de 1914 i llig l’article «¿Qué representan los jinetes del Apocalipsis?».

La solució a tots els problemes econòmics

  •   «Construiran cases i viuran en elles; plantaran vinyes i en menjaran el fruit. No construiran cases per a que uns altres visquen en elles ni plantaran per a que uns altres s’ho mengen.» (Isaïes 65:21, 22 TNM)

  •   «Hi haurà abundància de gra en la terra, extraordinària abundància en els cims de les muntanyes.» (Salm 72:16 TNM)

  •   «Jehovà diu: “A causa de l’opressió dels afligits i dels sospirs dels pobres, m’alçaré i actuaré.”» (Salm 12:5 TNM) a

 Molt prompte, Déu posarà fi a estes condicions econòmiques injustes, no només en un país sinó en tot el món. Per a saber com ho farà, llig l’article «Es podrà viure algun dia sense desigualtats econòmiques?».

 Mentrestant, la Bíblia pot ajudar-te a afrontar l’augment dels preus gràcies als consells pràctics que dona per a gastar sàviament els diners (Proverbis 23:4, 5; Eclesiastés 7:12). Per a saber més, llig els articles «Cuide su economía» i «Com pots apanyar-te-les amb menys diners».

a Jehovà és el nom personal de Déu (Salm 83:18 TNM).