Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

Una esperança real d’un futur millor

Una esperança real d’un futur millor

 Pots esperar que les coses milloren? Moltes persones tracten de ser positives a pesar dels problemes. Però de veres podem ser optimistes? Sí, la Bíblia ens dona una esperança real per a un futur millor.

 Quina esperança dona la Bíblia?

 La Bíblia reconeix que la humanitat s’enfronta a problemes greus. No obstant això, promet que estos problemes no ens afectaran per a sempre. Analitzem uns quants exemples.

 •   Problema: Les persones sense casa

   El que diu la bíblia: «Construiran cases i les habitaran» (Isaïes 65:21).

   El que significa per al futur: Les persones tindran una casa pròpia.

 •   Problema: La falta de treball i la pobresa

   El que diu la bíblia: «Els meus escollits disfrutaran al màxim del fruit del seu treball» (Isaïes 65:22).

   El que significa per al futur: Totes les persones tindran un treball satisfactori i gratificant.

 •   Problema: La injustícia

   El que diu la bíblia: «Els qui governen [...] governaran amb justícia» (Isaïes 32:1).

   El que significa per al futur: S’eliminaran les injustícies racials, socials i econòmiques per a sempre. Tot el món serà tractat amb justícia.

 •   Problema: La malnutrició i la fam

   El que diu la bíblia: «Que els camps de blat abunden al país, i pels cimals onegen les espigues» (Salm 72:16).

   El que significa per al futur: Hi haurà abundància de menjar de qualitat per a tot el món. Ningú patirà fam ni malnutrició.

 •   Problema: El crim i la violència

   El que diu la bíblia: «Cadascú s’asseurà a l’ombra de la seua parra o de la seua figuera, sense por de ningú» (Miquees 4:4).

   El que significa per al futur: Tot el món se sentirà segur perquè la gent malvada no existirà i «els justos posseiran la terra» (Salm 37:10, 29).

 •   Problema: La guerra

   El que diu la bíblia: «Cap nació no empunyarà l’espasa contra una altra ni s’entrenaran mai més a fer la guerra» (Isaïes 2:4).

   El que significa per al futur: Hi haurà pau en tota la terra (Salm 72:7). Ningú haurà de buscar refugi pels conflictes ni lamentarà la mort d’un ser estimat degut a la guerra.

 •   Problema: Les malalties

   El que diu la bíblia: «Cap habitant [...] no dirà que està malalt» (Isaïes 33:24).

   El que significa per al futur: Les persones no tindran discapacitats ni malalties (Isaïes 35:5, 6). A més la Bíblia promet que «no existirà més la mort» (Apocalipsi 21:4).

 •   Problema: La destrucció del medi ambient

   El que diu la bíblia: «Que s’alegren el desert i la terra eixuta, que l’estepa exulte i florisca!» (Isaïes 35:1).

   El que significa per al futur: La terra es convertirà en un paradís on les persones viuran tal com Déu s’ho havia proposat en un principi (Gènesi 2:15; Isaïes 45:18).

 És realista creure en el futur que ens diu la Bíblia?

 Segurament penses que no. No obstant, t’animem a examinar més el que diu la Bíblia sobre el futur. Com que les promeses de la Bíblia provenen de Déu, són molt diferents de les promeses que fan les persones. En estos punts podràs vore per què:

 •   Déu és confiable. La Bíblia diu que Déu «no menteix» (Titus 1:2). A més, només Déu té la capacitat per a predir el futur (Isaïes 46:10). La Bíblia conté molts exemples que proven que tot el que prediu sempre es complix. Per a més informació pots vore el vídeo Podem fiar-nos del que diu la Bíblia?

 •   Déu té el poder per a solucionar els nostres problemes. La Bíblia diu que Déu té el poder per a fer «tot el que es proposa» (Salm 135:5, 6). No hi ha res que impedisca que puga complir les seues promeses. A més, Déu vol ajudar-nos perquè ens estima (Joan 3:16).

 És possible que et preguntes: «Si Déu vol ajudar-nos i té el poder per a fer-ho, per què estem passant per tants problemes?». Per a contestar esta pregunta, mira el vídeo Per què permet Déu el sofriment?

 Com es faran realitat les promeses de la Bíblia?

 Déu utilitzarà el seu Regne, un govern celestial, per a complir les seues promeses. Ell ha designat a Jesucrist com a governant d’este Regne i li ha donat autoritat per a cuidar de la terra i de les persones que habiten en ella. Quan Jesús estava en la terra, va curar els malalts, va alimentar als qui tenien fam, va controlar l’oratge i també va ressuscitar els morts (Marc 4:39; 6:41-44; Lluc 4:40; Joan 11:43, 44). Aixina va mostrar tot el que farà com a Rei del Regne de Déu.

 Mira el vídeo Què és el Regne de Déu? per a saber com et beneficiarà este Regne.

 Quan es compliran les promeses de la Bíblia?

 Podem estar segurs que molt prompte. Per què? Perquè la Bíblia va predir els successos que indicarien que este Regne està a punt de governar sobre la terra (Lluc 21:10, 11). I les condicions actuals coincidixen amb el que la Bíblia va predir.

 Si vols saber més, llig l’article «¿Cuándo gobernará la Tierra el Reino de Dios?».

 Com ens pot ajudar l’esperança de la Bíblia hui en dia?

 Un escriptor bíblic va comparar l’esperança de la Bíblia amb «una àncora segura i ferma» (Hebreus 6:19). Tal com una àncora estabilitza un barco durant la tempestat, l’esperança segura que ens dona la Bíblia per al futur ens pot ajudar amb els problemes que tinguem. Esta esperança ens pot protegir emocionalment i mentalment. També ens pot ajudar a tindre calma, estar contents, pensar amb claredat i mantindre una bona salut (1 Tessalonicencs 5:8).