Salta al contingut

Instruccions per a la reunió El viure cristià i la predicació

Instruccions per a la reunió El viure cristià i la predicació

Índex

1. Este document conté pautes per a tots els qui participen en la reunió El viure cristià i la predicació. A més d’estes instruccions, abans de preparar la seua intervenció els participants han de repassar les indicacions per a ella que trobaran en el Quadern d’activitats. S’ha d’animar a tots els publicadors a presentar assignacions. També, aquells que es relacionen activament amb la congregació poden participar sempre que accepten les ensenyances de la Bíblia i apliquen els principis bíblics en la seua vida. Si algú desitja matricular-se abans de ser publicador, el responsable de la reunió Viure Cristià analitzarà amb ell els requisits i li farà saber si els compleix. En estes conversacions ha d’estar també qui li dona classes de la Bíblia (o un dels seus pares que siga creient). Els requisits són els mateixos que per a ser publicador no batejat (od-S cap. 8 §8).

 PARAULES D’INTRODUCCIÓ

2. Un minut. Cada setmana després del càntic i oració inicials, el president de la reunió Viure Cristià despertarà l’interés de l’auditori per la informació que es tractarà. El president se centrarà en els punts més beneficiosos per a la congregació.

  TRESORS DE LA PARAULA DE DÉU

 3Discurs: Deu minuts. El títol i l’esquema de dos o tres punts principals apareixen en el Quadern d’activitats. Este discurs serà assignat a un ancià o a un servent ministerial qualificat. Al començar un nou llibre en la lectura setmanal de la Bíblia, es reproduirà un vídeo d’introducció. L’orador podrà relacionar el vídeo amb el tema, però haurà d’assegurar-se de tractar tots els punts principals del quadern. Les imatges han sigut dissenyades per a complementar la informació i s’han d’aprofitar bé fins on el temps ho permeta. També podrà incloure altres referències que contribuïsquen al desenvolupament de les idees de l’esbós.

 4Joies espirituals: Deu minuts. Esta part de preguntes i respostes, sense introducció ni conclusió, la conduirà un ancià o un servent ministerial qualificat. El germà ha de fer les dues preguntes a l’auditori. Podrà decidir si es llegiran els versicles citats. Els comentaris de l’auditori haurien de ser de 30 segons o menys.

 5Lectura de la Bíblia: Quatre minuts. Esta assignació estarà a càrrec d’un baró. L’estudiant haurà de llegir la informació sense cap introducció ni conclusió. El president de la reunió intentarà ajudar els estudiants a llegir amb precisió, claredat, fluïdesa, èmfasi adequat, modulació, pauses adequades i naturalitat. Com que algunes lectures de la Bíblia són més curtes i altres són més llargues, el president de la reunió Viure Cristià ha de tindre en consideració les habilitats dels estudiants a l’assignar-les.

 MILLORA EN LA PREDICACIÓ

6. Quinze minuts. Esta secció s’ha preparat perquè tots tinguen l’oportunitat de practicar per a la predicació i de millorar les seues habilitats a l’hora de conversar, predicar i ensenyar. Si és necessari, els ancians poden rebre assignacions estudiantils. Els estudiants tindran en compte la lliçó del fullet Millora o del fullet Estima que el Quadern d’activitats indica entre parèntesis per a la seua assignació. A voltes, es programarà una anàlisi amb l’auditori que haurà de ser presentat per un ancià o un servent ministerial qualificat (mira el  paràgraf 15 sobre com presentar les anàlisis amb l’auditori).

 7Inicia una conversació: Esta assignació estudiantil estarà a càrrec d’un estudiant, o una estudiant. L’acompanyant serà algú del mateix sexe o algun membre de la seua família. Poden fer l’assignació assentats o drets. (Per a més informació sobre el contingut i les circumstàncies de la conversació, mira els  paràgrafs 12 i  13).

 8Fes una revisita: Esta assignació estudiantil estarà a càrrec d’un estudiant, o una estudiant. L’acompanyant serà algú del mateix sexe. (km-S 5/97 pàg. 2) Poden fer l’assignació assentats o drets. L’estudiant ha de mostrar què dir en tornar a visitar una persona amb la qual va conversar anteriorment. (Per a més informació sobre el contingut i les circumstàncies de la conversació, mira els  paràgrafs 12 i  13).

 9Fes deixebles: Esta assignació estudiantil estarà a càrrec d’un estudiant, o una estudiant. L’acompanyant serà algú del mateix sexe. (km-S 5/97 pàg. 2) Poden fer l’assignació assentats o drets. Esta intervenció és un fragment d’una sessió d’estudi que ja ha començat. No és necessari fer una introducció o una conclusió, a menys que l’estudiant estiga treballant en algun d’estos aspectes. Tampoc és necessari llegir en veu alta tota la informació, encara que es pot fer.

 10Explica les teues creences: Si es tracta d’un discurs, esta assignació estudiantil estarà a càrrec d’un baró. Si és una escenificació, podrà assignar-se a un estudiant o una estudiant. L’acompanyant serà algú del mateix sexe o algun membre de la seua família. L’estudiant ha de respondre amb tacte i de forma clara la pregunta que planteja el títol basant-se en la referència que es proporciona. L’estudiant pot mencionar o no la publicació de la referència.

 11Discurs: Esta assignació la durà a terme un baró i es presentarà com un discurs a la congregació. Quan es base en l’apèndix A del fullet Estima, l’estudiant ha de destacar com es poden utilitzar els versicles en la predicació. Per exemple, pot explicar què significa un versicle, quan utilitzar-lo o com emprar-lo per a raonar amb algú. Quan es base en alguna de les lliçons del fullet, l’estudiant ha de concentrar-se en la manera d’aplicar-lo en la predicació. Si ho veu pràctic, podria destacar l’exemple que apareix en el punt 1 de la lliçó o algun dels versicles addicionals que apareixen en ella.

   12Contingut: Les instruccions d’este paràgraf i del següent es refereixen a les assignacions «Inicia una conversació» i «Fes una revisita». A menys que s’indique el contrari, l’objectiu de l’estudiant serà compartir una veritat bíblica senzilla que siga oportuna per al seu interlocutor i establir les bases per a continuar conversant posteriorment. L’estudiant ha d’elegir un assumpte que siga oportú i pràctic per a la zona. Presentar una publicació o un vídeo de les Ferramentes per a ensenyar és opcional. En lloc d’escenificar una presentació memoritzada, s’han de practicar les habilitats necessàries per a conversar, com la naturalitat i l’interés sincer.

   13Circumstàncies de la conversació: L’estudiant ha d’aplicar a la situació local els escenaris generals que s’indiquen. Per exemple:

  1.  1) De casa en casa. Inclou tant la predicació en les cases (siga en persona, per telèfon o per carta) com les conversacions següents amb els qui s’ha contactat en esta modalitat de predicació.

  2.  2) Predicació informal. Implica totes aquelles situacions en les quals s’aprofiten les oportunitats per a donar testimoni que sorgeixen en conversacions quotidianes mentre s’està ocupat en activitats diàries, per exemple, compartint un text bíblic amb algú mentre s’està en el treball, l’escola, el veïnat, el transport públic, etc.

  3.  3) Predicació pública. Este escenari inclouria la predicació amb els carretons i la predicació en els negocis, els carrers, els parcs, els estacionaments i altres llocs on estiguen les persones.

 14Ús de vídeos i publicacions: Segons les circumstàncies, l’estudiant pot decidir presentar un vídeo o una publicació. Si l’assignació inclou un vídeo, o si l’estudiant decideix utilitzar-lo, este no s’ha de reproduir, però sí que s’ha de presentar i analitzar.

  VISQUEM COM A CRISTIANS

15. Després del càntic, els següents 15 minuts constaran d’una o dues parts pensades per ajudar l’auditori a aplicar la Paraula de Déu. Si no hi ha cap altra indicació, estes intervencions podran assignar-se a un ancià o a un servent ministerial qualificat, amb l’excepció de l’assignació «Necessitats de la congregació», que sempre la presentarà un ancià. Quan s’haja de fer una anàlisi amb l’auditori, el germà assignat podrà formular preguntes durant tota la intervenció, no només les que se li subministren. Ha de fer una breu introducció que permeta suficient temps per a tractar els punts principals i perquè l’auditori participe. Si s’inclou una entrevista, és preferible que, si és possible, l’entrevistat intervinga des de la plataforma i no des del seu seient.

  16Estudi bíblic de congregació: Trenta minuts. S’assignarà a un ancià qualificat (depenent de la necessitat, les congregacions amb pocs ancians poden utilitzar servents ministerials qualificats). La junta d’ancians determinarà qui està qualificat. Han de ser germans capaços de distribuir bé el temps, emfatitzar els textos bíblics clau i ajudar l’auditori a apreciar el valor pràctic de la informació. Per a aconseguir-ho, els serà molt útil repassar les instruccions publicades sobre com dirigir les seccions de preguntes i respostes. (w23.04 pàg. 24, requadre) Una volta s’analitze completament la informació assignada, no és necessari prolongar més l’estudi. On siga possible, s’ha d’utilitzar cada setmana conductors i lectors diferents. Si el president de la reunió li demana que acurte l’estudi, el conductor decidirà com fer-ho. Una opció és ometre la lectura d’algun paràgraf.

  PARAULES DE CONCLUSIÓ

17. Tres minuts. El president de la reunió Viure Cristià repassarà els punts més pràctics de la reunió. També mencionarà la informació de la setmana següent. Com a recordatori i si queda temps, podria mencionar quins estudiants tenen assignació la següent reunió. A menys que s’indique el contrari, en esta part el president farà els anuncis pertinents o llegirà alguna carta. No s’han d’anunciar assumptes rutinaris des de la plataforma com, per exemple, l’horari habitual de les reunions per a la predicació o el programa de neteja, però sí que haurien de posar-se al tauler d’anuncis. Si no hi ha prou temps per als anuncis o per a les cartes, el president demanarà als germans que tenen assignacions en la part «Visquem com a cristians» que acurten la seua assignació (mira els  paràgrafs 16 i  19). La reunió conclourà amb càntic i oració.

  ELOGI I CONSELL

18. Després de cada una de les assignacions dels estudiants, el president de la reunió tindrà aproximadament un minut per a donar encomi i consells basats en la lliçó assignada. Quan el president introduïsca l’assignació, no dirà en quina lliçó està treballant l’estudiant. Quan l’estudiant acabe la seua assignació, i després d’encomiar-lo apropiadament, el president pot mencionar el punt en què està treballant i explicar per què ho ha fet bé o comentar amb amabilitat per què hauria de millorar en este punt i com podria fer-ho. El president pot comentar altres aspectes de l’escenificació si veu que podrien beneficiar l’estudiant o l’auditori. També es podria donar consell constructiu addicional en privat basat en el fullet Estima, el fullet Millora o el llibre Benefíciese després de la reunió o en un altre moment, siga sobre la lliçó assignada o sobre un altre punt (en els  paràgrafs 19,  24, i  25 trobaràs més informació sobre les funcions del president de la reunió Viure Cristià i del conseller auxiliar).

     TEMPS

19Cap assignació ha de sobrepassar el temps establit (inclosos els comentaris del president). Encara que el Quadern d’activitats indica un temps per a cada assignació, si la informació s’ha considerat adequadament, no fa falta allargar innecessàriament només per a emplenar temps. Si les assignacions se n’ixen del temps, el president o el conseller auxiliar han de donar consell en privat als responsables (mira els  paràgrafs 24 i  25). La reunió completa, càntics i oracions inclosos, ha de durar 1 hora i 45 minuts.

 VISITA DEL SUPERINTENDENT DE CIRCUIT

20. Quan la congregació reba la visita del superintendent de circuit, la reunió seguirà el funcionament que apareix al Quadern d’activitats amb les següents excepcions: «l’Estudi bíblic de congregació» es reemplaçarà per un discurs de servici de 30 minuts a càrrec del superintendent de circuit. Abans del discurs de servici, el president de la reunió farà el repàs seguit de l’avanç de la setmana següent, farà els anuncis, llegirà les cartes que siguen precises i després introduirà al superintendent de circuit. Després del discurs de servici, el superintendent de circuit conclourà la reunió amb el càntic que haja triat. Pot convidar un altre germà a concloure amb oració. Durant la visita del superintendent de circuit no s’han de fer classes auxiliars en l’idioma de la congregació. Els grups en altres idiomes podran celebrar les seues reunions, però escoltaran amb la resta de la congregació el discurs de servici que presentarà el superintendent de circuit.

 SETMANA DE L’ASSEMBLEA DEL CIRCUIT O REGIONAL

21. La setmana de l’assemblea del circuit o regional no hi haurà reunions de congregació. Es recordarà a la congregació que la informació per a eixa setmana s’ha de considerar individualment o en família.

 SETMANA DEL MEMORIAL

22. Quan el Memorial se celebre en un dia entre setmana no hi haurà reunió Viure Cristià.

 RESPONSABLE DE LA REUNIÓ VIURE CRISTIÀ

23. La junta d’ancians seleccionarà un d’ells perquè faça de responsable de la reunió. Este s’ha d’assegurar que la reunió estiga ben organitzada i seguisca les instruccions. Haurà de mantindre una bona comunicació amb el conseller auxiliar. Tan prompte com estiga disponible el Quadern d’activitats, el responsable assignarà totes les intervencions de la reunió d’entre setmana d’eixos dos mesos. Açò inclou les assignacions dels estudiants, la resta d’assignacions de la reunió, i la presidència de la reunió d’entre setmana. Per a les dues últimes s’ha de triar entre els germans que estiguen aprovats per la junta d’ancians (mira els  paràgrafs 3-16 i  24). En assignar les intervencions (estudiantils o no) s’han de tenir en compte l’edat dels germans, la seua experiència i la llibertat que tinguen per a parlar sobre el tema en qüestió. Totes les assignacions haurien de distribuir-se com a mínim tres setmanes abans de la data en què s’han de presentar. En el cas de les assignacions d’estudiants s’utilitzarà el formulari (S-89) Asignación para la reunión Vida y Ministerio Cristianos. El responsable també s’assegurarà que el programa complet de la reunió es coŀloque al tauler d’anuncis. La junta d’ancians pot assignar un altre ancià o servent ministerial perquè l’ajude, però només els ancians poden assignar les parts que no són d’estudiants.

    PRESIDENT DE LA REUNIÓ VIURE CRISTIÀ

24. Cada setmana, un ancià farà de president de la reunió Viure Cristià (en congregacions on no hi ha quasi ancians, es pot usar, si és necessari, a servents ministerials qualificats). Este serà el responsable de preparar les paraules d’introducció i conclusió. També introduirà totes les parts de la reunió i, depenent de quants ancians siguen, podria fer-ne algunes, especialment si la part demana reproduir un vídeo sense analitzar-lo. Els comentaris entre les parts han de ser molt breus. La junta d’ancians determinarà quins d’ells estan qualificats per complir amb este paper. Normalment, els ancians qualificats seran assignats com a presidents periòdicament. Segons les circumstàncies de la congregació, el responsable de la reunió Viure Cristià es podria usar com a president amb més freqüència que a altres ancians qualificats. Si un ancià de congregació està qualificat per a fer «l’Estudi bíblic de congregació», també podria servir com a president de la reunió. Però s’ha de tindre en compte que el president de la reunió haurà de saber felicitar els estudiants i, quan siga necessari, donar consells útils amb afecte. El president serà també el responsable d’acabar la reunió a l’hora (mira els  paràgrafs 17 i  19). A fi d’estalviar temps, si el president vol i n’hi ha lloc, es podria posar un micròfon de peus en la plataforma per a presentar la següent part mentres els participants s’estan preparant. De la mateixa manera, si vol, també podria estar assentat durant la lectura de la Bíblia i la secció «Millora en la predicació».

   CONSELLER AUXILIAR

25. Sempre que siga possible s’usarà un ancià que siga un orador experimentat per a complir este paper. La seua responsabilitat serà donar consell privat, si cal, als ancians i servents ministerials quan tinguen una part assignada en la reunió Viure Cristià, en conferències públiques, i en la lectura o consideració de l’Estudi de La Talaia o «l’Estudi bíblic de congregació» (mira el  paràgraf 19). Si hi ha diversos ancians que són bons oradors i mestres, es podrien alternar cada any. No cal que el conseller auxiliar done consell després de cada assignació.

 CLASSES AUXILIARS

26. Les congregacions podran fer classes auxiliars depenent del nombre d’estudiants. Cada classe auxiliar hauria de tindre un conseller qualificat, preferiblement un ancià. On siga necessari, es pot assignar a un servent ministerial ben qualificat. La junta d’ancians decidirà qui s’encarregarà i si esta assignació serà rotativa. El conseller hauria de seguir el procediment indicat al  paràgraf 18. Si es fa una classe auxiliar, es demanarà als estudiants que hi vagen quan s’acabe l’assignació de «Joies espirituals», de la secció «Tresors de la Paraula de Déu». Es tornaran a reunir amb la resta de la congregació en acabar la secció «Millora en la predicació».

 VÍDEOS

27. Esta reunió conté vídeos que estaran disponibles en l’aplicació JW Library® i en una gran varietat de dispositius.

© 2023 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

S-38-VLC 11/23