Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

LLIÇÓ 22

Què es fa a una sucursal?

Què es fa a una sucursal?

Salomó

Canadà

Sud-àfrica

Els membres de la família Betel servixen en una gran varietat de departaments que s’ocupen de la predicació d’un o més països. Ho fan traduint publicacions, imprimint revistes, enquadernant llibres, fent produccions audiovisuals, treballant al magatzem de literatura, etc.

El Comité de Sucursal supervisa l’activitat. La Junta Directiva confia el funcionament de cada sucursal a un comité format per tres o més responsables qualificats. El comité informa la Junta Directiva del progrés de l’activitat en el territori que té assignat i dels problemes que hi puguen sorgir. Estos informes ajuden la Junta Directiva a decidir quins temes s’hauran de considerar en futures publicacions, reunions i assemblees. Periòdicament s’envia representants de la Junta Directiva a les sucursals per donar guia al Comité de Sucursal perquè duga a terme les seues responsabilitats (Proverbis 11:14). També es prepara una reunió especial que inclou un discurs de part del representant de la seu central per a tots els qui viuen al territori assignat a la sucursal.

Dóna suport a les congregacions. Germans de la sucursal aproven la formació de congregacions noves i també dirigixen l’activitat dels precursors, missioners i responsables itinerants que servixen al territori de la sucursal. Organitzen assemblees, coordinen la construcció de sales de reunió i supervisen que la literatura sol·licitada s’envie a les congregacions. Tot el que es fa a la sucursal contribuïx a que la predicació es faça d’una forma ordenada (1 Corintis 14:33, 40).

  • Com ajuden els Comités de Sucursal a la Junta Directiva?

  • De què s’ocupa una sucursal?