Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

 LLIÇÓ 16

Quin és el paper dels servents ministerials?

Quin és el paper dels servents ministerials?

Myanmar

Participen des de la plataforma

Fan reunions per a la predicació

Col·laboren en el manteniment

La Bíblia parla de dos grups d’hòmens que s’encarreguen d’atendre la congregació: “els responsables i els seus ajudants” (Filipencs 1:1, Nou Testament, Ed. Claret / Quatre Rius). Per regla general, en cada congregació hi ha alguns d’estos germans. Què fan els servents ministerials per nosaltres?

Ajuden els responsables. Els servents ministerials són hòmens, alguns jóvens i altres més vells, d’inclinació espiritual, confiables i meticulosos. En la congregació s’ocupen de les tasques físiques i organitzatives que, encara que són rutinàries, són importants. Açò permet que els responsables se centren en ensenyar, animar i aconsellar.

Ajuden amb les tasques de la congregació. S’assigna a alguns servents ministerials per a donar la benvinguda als qui vénen a les reunions. Altres s’ocupen del so, de les publicacions, dels comptes de la congregació i d’assignar territori de predicació als germans. També col·laboren en el manteniment de la sala. A més, els responsables poden demanar-los que presten ajuda als majors. Siga quina siga la responsabilitat que se’ls assigne, la seua disposició a dur-la avant fa que es guanyen el respecte de tots (1 Timoteu 3:13).

Donen un bon exemple com a cristians. S’elegix els servents ministerials per les seues bones qualitats. Les seues participacions des de la plataforma enfortixen la nostra fe. Com que prediquen zelosament, ens animen a copiar el seu exemple. El seu espirit de cooperació promou alegria i unitat (Efesis 4:16). Es probable que, amb el temps, també qualifiquen per a servir com a responsables de la congregació.

  • Quina classe d’hòmens són els servents ministerials?

  • Com contribuïxen a que la congregació progresse?