Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

 LLIÇÓ 5

Què trobaràs a les nostres reunions?

Què trobaràs a les nostres reunions?

Argentina

Sierra Leone

Bèlgica

Malàisia

Molta gent ha deixat d’anar als oficis religiosos perquè no obtenen guia espiritual ni consol. Aleshores, per què hauries d’anar a les reunions dels testimonis de Jehovà? Què pots trobar allí?

L’alegria d’estar en bona companyia. Els cristians del segle I estaven organitzats en congregacions i es reunien per a adorar Déu, estudiar les Escriptures i animar-se els uns als altres (Hebreus 10:24, 25). En un ambient d’amor amb els seus germans espirituals, se sentien que estaven entre amics verdaders (2 Tessalonicencs 1:3; 3 Joan 14). Nosaltres fem el mateix i ens sentim igual de feliços.

El benefici d’aprendre a aplicar els principis bíblics. Hui en dia ens reunim hòmens, dones i xiquets tal com es feia en temps bíblics. Escoltem mestres qualificats que usen la Paraula de Déu per a ajudar-nos a aplicar els principis bíblics en la nostra vida (Deuteronomi 31:12; Nehemies 8:8). Tots podem expressar la nostra fe fent comentaris i alabant Déu amb càntics (Salm 35:18).

La benedicció de tindre una fe forta en Déu. L’apòstol Pau va dir a una de les congregacions del seu temps: “Desitge vivament visitar-vos [...], quan siga enmig vostre ens confortarà la fe que tenim en comú vosaltres i jo” (Romans 1:11, 12). Reunir-nos regularment amb els nostres germans enfortix la nostra fe i determinació de viure en harmonia amb els principis bíblics.

Per què no véns a la pròxima reunió i ho veus amb els teus propis ulls? Seràs benvingut. A més, totes les reunions són gratuïtes i no es fan col·lectes.

  • Quin model seguixen les nostres reunions?

  • Com ens beneficia anar a les reunions cristianes?