Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

 LLIÇÓ 20

Quin és el paper de la Junta Directiva?

Quin és el paper de la Junta Directiva?

La junta directiva del segle I

Llegint una carta de la junta directiva

En el segle I, un grupet format pels “apòstols i els responsables” que hi havia a Jerusalem componia una junta directiva, que decidia coses importants en representació de la congregació dels cristians ungits (Fets 15:2, Nou Testament, Ed. Claret / Quatre Rius). Com a resultat d’analitzar el que diuen les Escriptures i amb la guia de l’espirit de Déu, s’arribava a decisions unànimes (Fets 15:25). El mateix model se seguix hui en dia.

Déu dirigix la Junta Directiva per fer la Seua voluntat. Els germans ungits que formen part de la Junta Directiva s’interessen profundament en la Paraula de Déu i tenen molta experiència pel que fa als assumptes espirituals i d’organització. Cada setmana es reunixen per considerar les necessitats de la germandat mundial. Tal com es feia al segle I, proveïxen instruccions basades en la Bíblia per mitjà de cartes, responsables itinerants i altres germans. Gràcies a açò, tenim la mateixa manera de pensar i actuar (Fets 16:4, 5). La Junta Directiva supervisa la preparació de l’aliment espiritual i el nomenament de germans per a llocs de responsabilitat alhora que dóna ímpetu a la predicació del Regne.

Seguix la guia de l’espirit de Déu. La Junta Directiva busca la guia del Sobirà Universal, Jehovà, i del Cap de la congregació, Jesús (1 Corintis 11:3; Efesis 5:23). Els seus membres no es consideren a si mateixos els líders del poble de Déu. Més bé, junt amb altres cristians ungits “segueixen l’Anyell [Jesús] allà on va.” (Apocalipsi [Revelació] 14:4). La Junta Directiva aprecia molt que orem per ells i la seua labor.

  • Qui componia la junta directiva del segle I?

  • Com busca la guia de Déu la Junta Directiva de l’actualitat?