Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

Bibliografia

Bibliografia

El planeta viu

1. “Majestic Universe” (títol de portada), número especial de la revista Scientific American (Investigación y Ciencia) (2008), pàg. 11.

2. BURGER, W. C. (2003): Perfect Planet, Clever Species—How Unique Are We?, pàg. 24, 34.

3. WARD, P. D. i BROWNLEE, D. (2000): Rare Earth—Why Complex Life Is Uncommon in the Universe, pàg. 224.

4. SUZUKI, D. (2007): The Sacred Balance—Rediscovering Our Place in Nature, pàg. 102.

5. COREY, M. A. (1993): God and the New Cosmology—The Anthropic Design Argument, pàg. 144, 145.

Quadro: Repleta de vida

6. VIÉ, J. C., HILTON-TAYLOR, C. i STUART, S. N. (2009): Wildlife in a Changing World—An Analysis of the 2008 IUCN Red List of Threatened Species, pàg. 6.

7. TORSVIK, V., SØRHEIM, R. i GOKSØYR, J. (1996): Journal of Industrial Microbiology, “Total Bacterial Diversity in Soil and Sediment Communities—A Review”, volum 17, pàgs. 170-178.

8. CHIVIAN, D. (10 d’octubre del 2008): “Environmental Genomics Reveals a Single-Species Ecosystem Deep Within Earth”, Science, volum 322, pàgs. 275-278.

9. BIELLO, D.: “Microbe Census Reveals Air Crawling With Bacteria”, Scientific American, http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=microbe-census-reveals-ai.

De qui és el disseny?

10. SUMMERS, A. (juny del 2004): “As the Whale Turns”, Natural History, pàgs. 24, 25.

11. “Flippered Flight”, en la secció “Random Samples”, Science, (21 de maig del 2004) pàg. 1106.

12. “Is It a Bird, Is It a Plane [...]”, en la secció “Technology”, New Scientist, (3 de setembre del 2005), pàg. 21.

13. FRAAS, A. P. (1989): Heat Exchanger Design, 2a edició, pàg. 2.

14. “Technology That Imitates Nature”, en la secció “Report”, The Economist Technology Quarterly, (11 de juny del 2005), pàgs. 18-22.

15. BEHE, M. J. (7 de febrer del 2005): “Design for Living”, The New York Times, pàg. A21.

L’evolució: conceptes erronis

16. DAWKINS, R. (novembre del 2005): Natural History, “Darwin & Evolution—The Illusion of Design”, pàg. 37.

17. DARWIN, C. (1988): L’origen de les espècies, 3a ed., Clàssics del pensament modern 1, Barcelona, Edicions 62, pàg. 411.

18. Ib., pàg. 98.

19. MULLER, H.J. (1942-1962, 1999): “The Production of Mutations”, 1946, en Nobel Lectures, Physiology or Medicine, pàg. 162.

20. LÖNNIG, W.E. (2005): “Expectations in Mutation Breeding”, en Mutation Breeding, Evolution, and the Law of Recurrent Variation, pàg. 48, i entrevista amb Wolf-Ekkehard Lönnig.

21. LÖNNIG, W. E. (2005): Mutation Breeding, Evolution, and the Law of Recurrent Variation, pàgs. 48-51.

22. Ib., pàgs. 49, 50, 52, 54, 59, 64, i entrevista amb Wolf-Ekkehard Lönnig.

23. “Evidence Supporting Biological Evolution”, en Science and Creationism—A View From the National Academy of Sciences, 1999, pàg. 10.

24. Ib., pàg. 11.

25. GRANT, P. R. (octubre del 1991): “Natural Selection and Darwin’s Finches”, Scientific American, pàg. 87;

GIBBS, H. L.; GRANT, P. R. (11 de juny del 1987): “Oscillating Selection on Darwin’s Finches”, Nature, pàg. 511;

GRANT, P. R.; GRANT, B .R. (10 d’abril del 1992): “Hybridization of Bird Species”, Science, pàgs. 193-197.

26. WILLIAMS, G. C. (1966) : Adaption and Natural Selection, pàg. 54.

27. SCHWARTZ, J. H. (1999): Sudden Origins—Fossils, Genes, and the Emergence of Species, pàgs. 317-320.

28. “Evidence Supporting Biological Evolution”, en Science and Creationism—A View From the National Academy of Sciences, 2a ed., pàg. 14.

29. ELDREDGE, N. (2000): The Triumph of Evolution and the Failure of Creationism, pàgs. 49, 85.

 30. LEWONTIN, R.C. (9 de gener del 1997): “Billions and Billions of Demons”. The New York Review of Books, pàgs. 28-32.

31. LARSON, E. J.; WITHAM, L. (setembre del 1999): “Scientists and Religion in America”, Scientific American, pàg. 91.

Importa el que cregues?

32. PROVINE, W.B. (1989): “Evolution and the Foundation of Ethics”, en Science, Technology, and Social Progress (ed. Steven L. GOLDMAN), pàgs. 253, 266.