Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

5. El rescat, el regal més valuós de part de Déu

5. El rescat, el regal més valuós de part de Déu

1 NECESSITEM EL RESCAT

El fill de l’home ha vingut «a donar la seua vida com a rescat per tots els hòmens». (Mateu 20:28)

Per què necessitem el rescat?

 • Gènesi 3:17-19

  Quan Adam va desobeir Déu, va perdre la seua relació d’amistat amb Jehovà, la seua vida perfecta i viure al paradís.

 • Romans 5:12

  Degut al que va fer Adam, tots hem heretat el pecat i la mort.

 • Efesis 1:7

  El rescat és el mitjà pel qual Jehovà allibera la humanitat del pecat i la mort.

2 JEHOVÀ VA PAGAR EL RESCAT

Déu «ha enviat al món el seu Fill únic [unigènit, NM] perquè visquem gràcies a ell». (1 Joan 4:9)

Com va pagar Jehovà el rescat?

 • Salm 49:8, 9 (v. 7, 8 en altres bíblies)

  Cap de nosaltres podria pagar un rescat per la vida perfecta que Adam va perdre.

 • Lluc 1:35

  Jehovà envià el seu Fill estimat a la terra per a que nasquera com un humà perfecte.

 • Romans 3:23, 24; Hebreus 9:24

  Després de ser ressuscitat, Jesús va tornar al cel i va presentar a son Pare el valor de la seua vida humana perfecta per pagar el rescat.

3 EL RESCAT ENS DÓNA VERDADERA ESPERANÇA

«Eixugarà totes les llàgrimes dels seus ulls, i no existirà més la mort.» (Apocalipsi 21:4)

Com podem beneficiar-nos del rescat?

4 NECESSITEM ACCEPTAR EL VALOR DEL RESCAT

Déu «ha donat el seu Fill únic [unigènit, NM]» perquè tinguem vida eterna. (Joan 3:16)

Com podem demostrar que agraïm el valuós regal del rescat que Déu ens ha donat?

 • Joan 17:3

  Esforça’t per conéixer Jehovà i Jesús, i tracta d’imitar-los.

 • Lluc 22:19

  Assistix anualment al Memorial de la mort de Crist.

 • Joan 3:36; Jaume 2:26

  Hem de fer més que simplement creure en Jesús. Hem de posar en pràctica el que ell va ensenyar.