Salta al contingut

Salta a la taula de continguts

15. La manera correcta d’adorar Déu

15. La manera correcta d’adorar Déu

1 COM PODEM SABER QUINA ÉS LA RELIGIÓ VERDADERA?

«És estreta la porta i dur el camí que condueix a la vida, i són pocs els qui el troben.» (Mateu 7:14)

Com sabem que Déu no aprova totes les religions?

 • Mateu 7:21-23

  Déu no aprova totes les religions perquè no totes fan la seua voluntat.

 • Mateu 7:13, 14

  L’adoració verdadera conduïx a la vida eterna, mentre que la falsa a la destrucció.

 • Mateu 7:16, 17

  Pots identificar la religió verdadera per les obres que fa. No cal estudiar totes les religions, només has de saber què diu la Bíblia.

2 ELS VERDADERS ADORADORS:

3 ACTUA D’ACORD AMB EL QUE CREUS

Què has de fer si vols que Déu aprove la teua adoració?

 • Jaume 2:19

  El fet de creure en Déu no és prou, has de fer el que ens diu a la Bíblia.

 • Isaïes 52:11; Apocalipsi 17:5

  La religió falsa, o «Babilònia, la gran», ensenya a la gent a adorar Déu d’una manera que Ell no aprova. Creences com la trinitat, la immortalitat de l’ànima i l’infern són falses.

 • Apocalipsi 18:4, 8

  Jehovà prompte destruirà totes les religions falses. Cal que rebutgem qualsevol cosa que estiga relacionada amb la religió falsa.

 • Marc 10:28-30

  Probablement alguns s’oposen a que servisques Jehovà, però ell no t’abandonarà.